AVO,o.p.s.

Aktivity pro výzkumné organizace,

obecně prospěšná společnost


REŠERŠE NA TÉMA:

Zkušenosti nových členských zemí EU při využívání fondů EU v oblasti výzkumu, vývoje a znalostní ekonomiky.
Název zakázky: REŠERŠE NA TÉMA: Zkušenosti nových členských zemí EU při využívání fondů EU v oblasti výzkumu, vývoje a znalostní ekonomiky.

Rok zahájení řešení: 2005

Rok ukončení řešení: 2005

Zadavatel: Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum a vývoj

Příjemce: Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.

Autoři dokumentu: Ing. Miroslav Janeček, CSc.

RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.srpen 2005 – říjen 2005

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994, IČO: 27116786

tel.: 241493138, 23904 1998, fax.: 241493138, e-mail: ops@avo.cz,


ÚVOD


V rámci přípravných prací na formulaci strukturálních fondů EU pro období let 2007 – 2013 byla vzata v úvahu i studie s názvem „Identifying priorities for regional policy focusing on research and technological development in the New Member States and Candidate Countries“. Tuto studii zpracovalo konsorcium, složené z německého ústavu Institute Systems and Innovations Research Fraunhoferovy společnosti, Univerzity aplikovaných věd (University of Applied Sciences) v Heidelbergu a MERIT – Univerzita Maastricht, Nizozemí.. Koordinátory projektu byli Emmanuel Muller a Claire Nauwelaers. Studie byla vydána v květnu 2005. Cílem studie bylo zmapovat a charakterizovat možnosti a předpoklady rozvoje VaV v regionech se zřetelem na další rozvoj Evropského výzkumného prostoru (ERA)


Smyslem zakázky, zpracované společností Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s., podložené objednávkou Rady pro výzkum a a vývoj, bylo zpracovat ve velmi krátké době přehled zmíněné studie o rozsahu 183 stran a vytěžit z ní maximum pro zmíněnou přípravu SF. Zpracovatel předkládá výsledek práce v následující podobě :