Správní rada společnosti

Předseda: Ing. Tomáš Hrdlička Tomas.Hrdlicka@tuv-sud.cz
Místopředseda: RNDr. Jan Nedělník nedelnik@vupt.cz
Členové: Ing. Milan Holl, CSc. holl@vzlu.cz
  Ing. Jan Kouřil, Ph.D. kouril@vurh.jcu.cz

Ing. Jiří Krejčík, CSc.,  krejcik@svum.cz
  Ing. František Pazdera paz@ujv.cz
     
Dozorčí rada společnosti
Předseda: Ing. František Hronek, CSc. hronekf@volny.cz
Místopředseda: Ing. Václav Sklenička, DrSc. sklen@ipn.cz
Členové: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. jirovsky@dkm.cz
  RNDr. Vladimír Roskovec lvroskovec@volny.cz
     
Ředitel
Ing. Miroslav Janeček, CSc.   janecek@avo.cz
Zástupce ředitele

ing. Václav Neumajer
neumajer@avo.cz