PUBLIKACE - AVO, o. p. s.


Nepřímé nástroje podpory VaV

Zjednodušení a sjednocení administrativy VaV

Národní inovační politika

Aktualizace Národní politiky VaV, novelizace zák. č. 130/2002....

Rešerše na téma: Zkušenosti nových členských zemí EU při využívání fondů EU v oblasti výzkumu, vývoje a znalostní ekonomiky.

Strategická úloha výzkumu a vývoje a inovací jako jednoho ze základních činitelů hospodářského růstu